AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức sống nào sau đây có cấp cao nhất so với các tổ chức còn lại?

  • A. Quần xã
  • B. Hệ sinh thái
  • C. Quần thể
  • D. Cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA