AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài động vật (XX là cái, XY là đực), xét một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần, các tế bào con tạo ra đều qua giảm phân tạo giao tử. Các giao tử hình thành tham gia thụ tinh với hiệu suất là 12,5% đã tạo ra 16 hợp tử. Tổng số nguyên liệu tương đương với số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình trên là 504. Có bao nhiêu nhận định dưới đây đúng?

  Tế bào trên là tế bào sinh dục sơ khai cái.

  Tế bào sinh dục sơ khai đã nguyên phân liên tiếp 5 đợt.

  Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp cho các tế bào trên giảm phân là 256.

  Loài trên có bộ NST lưỡng bội 2n = 8.

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>