AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào dưới đây đúng?

  • A. Prôtêin chỉ bị biến tính khi nhiệt độ tăng cao
  • B. Prôtêin không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
  • C. Protein có thể giúp cho quá trình quang hợp xảy ra nhanh hơn
  • D. Prôtêin bậc 1 không chứa liên kết peptit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>