YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây đúng về hô hấp tế bào?

  • A. Hô hấp tế bào diễn ra mạnh khi nhiệt độ tế bào tăng lên 700C
  • B. Có 2 giai đoạn của hô hấp tế bào xảy ra ở ti thể
  • C. Khi thiếu O2 tế bào không thể tổng hợp được ATP
  • D. Giai đoạn đường phân tạo được nhiều ATP nhất cho tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>