ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau:

  1.Riboxom có một lớp màng bao bọc.

  2.Nhân tế bào được bao bọc bởi một lớp màng kép.

  3.Màng trong của ti thể gấp nếp tạo thành các mào hình răng lược.

  4.ADN chỉ có trong nhân tế bào.

  5.Lizôxôm không có màng bao bọc, có chức năng phân hủy các tế bào già, bị tổn thương.

  Trong các nhận định trên có bao nhiêu nhận định sai?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE