AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau về quá trình hô hấp tế bào:

  (1) Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử.

  (2) Giai đoạn đường phân xảy ra ở tế bào chất.

  (3) Giai đoạn biến phân tử axit piruvic thành axetyl-CoA xảy ra ở chất nền của ti thể.

  (4) Khi tế bào tiến hành đường phân 1 phân tử glucôzơ sẽ tạo ra 2 ATP.

  (5) Trong chu trình Crep, một phân tử axetyl-CoA được ôxi hoá hoàn toàn sẽ tạo ra 4 phân tử CO2.

  Số nhận định đúng là

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>