ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Một phân tử mARN có trình tự là:5' AUG – XAX – UUA – GUX – XXA – AUX – UAG 3'. Vậy mạch mã gốc sao ra mARN trên có trình tự nuclêôtit là

  • A. 5' TAX – GTG – AAT – XAG – GGT – TAG – ATX3'
  • B. 5'UAX – GUG – AAU – XAG – GGU – UAG - AUX3'
  • C. 3'TAX – GTG – AAT – XAG – GGT – TAG – ATX5'
  • D. 3'ATG – XAX – TTA – GTX – XXA – ATX – TAG5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA