ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Các phân tử nước liên kết với nhau bắng liên kết

  • A. ion
  • B. hóa trị
  • C. hidro
  • D. cộng hóa trị có phân cực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>