AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ chất là

  • A. chất tạo ra do nhiều enzim liên kết lại
  • B. sản phẩm tạo ra từ các phản ứng cho do enzim xúc tác
  • C. chất tham gia phản ứng do enzim xúc tác
  • D. chất tham gia cấu tạo enzim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>