AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào không đúng?

  • A. Số lượng lục lạp trong tế bào thực vật có thể thay đổi tuỳ trạng thái sinh lí của cây
  • B. Hệ thống các sắc tố quang hợp nằm trên màng các túi tilacôit của lục lạp
  • C. Lá cây có màu đỏ vẫn có chứa diệp lục
  • D. Chỉ các tế bào lá mới chứa lục lạp và có khả năng quang hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>