AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các nhận định sau về tế bào nhân thực:

  1.Nhân, ti thể, lục lạp đều có 2 lớp màng bao bọc.

  2.Màng sinh chất có các “dấu chuẩn” là glicolipit đặc trưng cho từng loại tế bào.

  3.Bộ máy gôngi là hệ thống nội màng gồm các ống và xoang dẹp thông với nhau.

  4.Màng của ti thể được cấu tạo từ photpholipit

  5.Thành tế bào thực vật và nấm có cấu tạo chủ yếu bằng xenlulôzơ.

  Số nhận định đúng là

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>