AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo sẽ cho số loại tinh trùng tối đa là

  • A. 12 
  • B. 4           
  • C. 6      
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA