AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu đặc điểm sau đây đúng khi nói về vi sinh vật?

  1.Có kích thước rất nhỏ, chỉ nhìn rõ chúng dưới kính hiển vi.

  2.Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực.

  3.Hấp thụ và chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh.

  4.Sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

  5.Phân bố rộng rãi trong tự nhiên.

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>