YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về enzim?

  • A. Enzim là chất xúc tác sinh học có bản chất là lipit
  • B. Mỗi loại enzim thường chỉ xúc tác cho một loại phản ứng sinh hóa
  • C. Trên bề mặt của enzim có một chỗ lõm hoặc khe nhỏ được gọi là trung tâm hoạt động
  • D. Enzim chỉ làm tăn g tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>