• Câu hỏi:

  Trong lớp tiếp giáp p – n 

  • A. dòng điện có chiều tự do.
  • B. không có dòng điện qua lớp tiếp giáp
  • C. dòng điện chủ yếu đi từ n sang p.
  • D. dòng điện chủ yếu đi từ p sang n .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Dòng điện có chiều tự do.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC