AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng của lưới điện quốc gia là truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến

  • A. lưới điện.
  • B. các nơi tiêu thụ.
  • C. các trạm biến áp.
  • D. các trạm đóng cắt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Chức năng của lưới điện quốc gia là truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>