AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ thống thông tin KHÔNG phải là hệ thống 

  • A. viễn thông.
  • B. dùng các biện pháp để thông báo cho nhau những thông tin cần thiết.
  • C. truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.
  • D. truyền thông báo cho nhau qua đài truyền hình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Hệ thống thông tin KHÔNG phải là hệ thống viễn thông.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>