AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm 

  • A. 4 khối
  • B. 3 khối
  • C. 6 khối
  • D. 7 khối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm 4 khối

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>