AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có

  • A. 1 điốt.
  • B. 4 điốt.
  • C. 3 điốt.
  • D. 2 điốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ có 4 điốt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>