AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi tải nối hình sao nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt trên tải của hai pha còn lại là

  • A. không đổi.     
  • B. tăng lên.     
  • C.  bằng không.   
  • D. giảm xuống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Khi tải nối hình sao nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt trên tải của hai pha còn lại là không đổi

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>