AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm

  • A. phần phát thông tin
  • B. phát và truyền thông tin
  • C. phần thu thông tin.
  • D. phát và thu thông tin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm phát và thu thông tin.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>