ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng

  • A. 465 Hz
  • B. 565 kHz
  • C. 565 Hz
  • D. 465 kHz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng 465 kHz

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF