AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở

  • A. môi trường truyền tin
  • B. mã hoá tin.
  • C. xử lý tin.
  • D. nhận thông tin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở môi trường truyền tin

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>