AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm

  • A. đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.
  • B. đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
  • C. các trạm biến áp và đường dây dẫn điện. 
  • D. đường dây dẫn điện và các trạm điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  họn đáp án D

  Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm đường dây dẫn điện và các trạm điện.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>