YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mạch lọc gồm: 

  • A. cuộn dây và điện trở mắc phối hợp
  • B. cuộn dây và tụ mắc phối hợp .
  • C. tranzito và điốt mắc phối hợp.            
  • D. điốt và tụ mắc phối hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Mạch lọc gồm điốt và tụ mắc phối hợp.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA