• Câu hỏi:

  Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần là do

  • A. hiện tượng cảm ứng điện từ.   
  • B. tần số dòng điện lớn.
  • C. điện áp đặt vào lớn.
  • D. dòng điện qua cuộn cảm lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần là do điện áp đặt vào lớn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC