AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chức năng nào dưới đây không phải của tranzito:

  • A. là linh kiện điện tử dùng để tạo sóng.
  • B. là linh kiện điện tử dùng để tạo xung.
  • C. là linh kiện điện tử dùng để chỉnh lưu.           
  • D. là linh kiện điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Là linh kiện điện tử dùng để tạo sóng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>