YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong các kim loại Na; Ca; K; Al; Fe; Cu và Zn, số kim loại tan tốt vào dung dịch KOH là:

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gồm Na; Ca; K; Al; Zn

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON