ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 3,36 gam hỗn hợp gồm K và một kim loại kiềm A vào nước thấy thoát ra 1,792 lít H2. Thành phần phần trăm về khối lượng của A là

  • A. 18,75 %.    
  • B. 10,09%.   
  • C. 13,13%.    
  • D. 55,33%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

  Phản ứng xảy ra:

  M + H2O → MOH + 1/2H2

  nM = 2nH2 = 0,16 mol → M = 21

  => Li (7) < M =21 < K (39)

  Gọi số mol của K và Li lần lượt là x và y:

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  39x + 7y = 3,36\\
  x + y = 0,16
  \end{array} \right. \to x = 0,07,y = 0,09\\
  \% {m_{Li}} = \frac{{0,09.7}}{{3,36}}.100\%  = 18,75\% 
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON