YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 3,36 gam hỗn hợp gồm K và một kim loại kiềm A vào nước thấy thoát ra 1,792 lít H2. Thành phần phần trăm về khối lượng của A là

  • A. 18,75 %.    
  • B. 10,09%.   
  • C. 13,13%.    
  • D. 55,33%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

  Phản ứng xảy ra:

  M + H2O → MOH + 1/2H2

  nM = 2nH2 = 0,16 mol → M = 21

  => Li (7) < M =21 < K (39)

  Gọi số mol của K và Li lần lượt là x và y:

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  39x + 7y = 3,36\\
  x + y = 0,16
  \end{array} \right. \to x = 0,07,y = 0,09\\
  \% {m_{Li}} = \frac{{0,09.7}}{{3,36}}.100\%  = 18,75\% 
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON