AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 0,78 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là

  • A. Li
  • B. Na
  • C. K
  • D. Rb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bảo toàn electron

  \(M = \frac{{0,78}}{{0,01.2}} = 39 \to Kali\)

  Hoặc các em có thể viết phương trình hóa học với ẩn M là kim loại kiềm ( hóa trị I).Cân bằng phản ứng và giải ra đáp án.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>