YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 0,78 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là

  • A. Li
  • B. Na
  • C. K
  • D. Rb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bảo toàn electron

  \(M = \frac{{0,78}}{{0,01.2}} = 39 \to Kali\)

  Hoặc các em có thể viết phương trình hóa học với ẩn M là kim loại kiềm ( hóa trị I).Cân bằng phản ứng và giải ra đáp án.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1581

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF