YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 2,3 gam Na vào 300 ml dung dịch HCl 0,2 M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 10,21
  • B. 8,61
  • C. 13,61
  • D. 13,25

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nNa = 0,1 mol; nHCl = 0,06 mol
  ⇒ nNaCl = 0,06 mol và nNaOH = 0,04 mol
  ⇒ Khi phản ứng với AgNO3: kết tủa gồm 0,06mol AgCl và 0,02 mol Ag2O
  ⇒ mkết tủa = 13,25g 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1585

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON