YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 2,3 gam Na vào 300 ml dung dịch HCl 0,2 M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 10,21
  • B. 8,61
  • C. 13,61
  • D. 13,25

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nNa = 0,1 mol; nHCl = 0,06 mol
  ⇒ nNaCl = 0,06 mol và nNaOH = 0,04 mol
  ⇒ Khi phản ứng với AgNO3: kết tủa gồm 0,06mol AgCl và 0,02 mol Ag2O
  ⇒ mkết tủa = 13,25g 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1585

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON