YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với NaHCO3?

  • A. CaCl2.
  • B. Na2S.
  • C. NaOH.
  • D. NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF