YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

  • A. điện phân dung dịch NaCl. không có màng ngăn điện cực 
  • B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực 
  • C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực .
  • D. điện phân NaCl nóng chảy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaOH :  công nghiệp

  NaCl + H2O \(\xrightarrow[mang \ ngan]{dp}\) NaOH + H2 + Cl2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1573

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF