AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

  • A. điện phân dung dịch NaCl. không có màng ngăn điện cực 
  • B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực 
  • C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực .
  • D. điện phân NaCl nóng chảy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaOH :  công nghiệp

  NaCl + H2O \(\xrightarrow[mang \ ngan]{dp}\) NaOH + H2 + Cl2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>