AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng:

  • A. NaCl.
  • B. NaOH.
  • C. NaOH.
  • D. HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất có tính bazo như NaOH sẽ làm phenolphtalein chuyển hồng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>