YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng:

  • A. NaCl.
  • B. NaOH.
  • C. NaOH.
  • D. HCl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất có tính bazo như NaOH sẽ làm phenolphtalein chuyển hồng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF