YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít CO2(đkc) vào 150 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 2,5M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Giá trị của V là:

  • A. 80.
  • B. 40.
  • C. 60.
  • D. 100.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(n_{{CO_{{2}}}} = 0,05 \ mol ; \ n_{KOH} = 0,15 \ mol\)
  ⇒ Sau phản ứng có: \(n_{K_{2}CO_{3}} = 0,05 \ mol ; \ n_{KOH} = 0,05 \ mol\)
  Cho từ từ H+ đến khi có khí sinh ra
  H+ + OH- → H2O
  H+ + CO32- → HCO3-
  ⇒ nHCl = \(n_{K_{2}CO_{3}}\) + nKOH = 0,05 + 0,05 = 0,1 mol
  ⇒ Vdd HCl = 0,04 lit = 40 ml 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF