AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít CO2(đkc) vào 150 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl 2,5M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Giá trị của V là:

  • A. 80.
  • B. 40.
  • C. 60.
  • D. 100.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(n_{{CO_{{2}}}} = 0,05 \ mol ; \ n_{KOH} = 0,15 \ mol\)
  ⇒ Sau phản ứng có: \(n_{K_{2}CO_{3}} = 0,05 \ mol ; \ n_{KOH} = 0,05 \ mol\)
  Cho từ từ H+ đến khi có khí sinh ra
  H+ + OH- → H2O
  H+ + CO32- → HCO3-
  ⇒ nHCl = \(n_{K_{2}CO_{3}}\) + nKOH = 0,05 + 0,05 = 0,1 mol
  ⇒ Vdd HCl = 0,04 lit = 40 ml 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>