YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các dung dịch: Na2CO3, Na2SO3, Na2SO4, Na2S. Số thuốc thử tối thiểu cần để phân biệt các chất trên là:

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 2.
  • D. 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dùng axit H2SO4 có thể phân biệt được các chất trên:
  +) Na2CO3: khí không mùi
  +) Na2SO3: khí mùi hắc gây ho
  +) Na2SO4: không có khí
  +) Na2S: khí mùi trứng thối

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1574

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON