YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3 ?

  • A.

   Cả 2 muối đều dễ bị nhiệt phân.

  • B.

   Cả 2 muối đều tác dụng với axit mạnh giải phóng khí CO2.

  • C.

   Cả 2 muối đều bị thủy phân tạo mỗi trường kiềm yếu.

  • D. Cả 2 muối đều có thể tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 tạo kết tủa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON