YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3 ?

  • A.

   Cả 2 muối đều dễ bị nhiệt phân.

  • B.

   Cả 2 muối đều tác dụng với axit mạnh giải phóng khí CO2.

  • C.

   Cả 2 muối đều bị thủy phân tạo mỗi trường kiềm yếu.

  • D. Cả 2 muối đều có thể tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 tạo kết tủa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 117470

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON