YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về kim loại kiềm ?

  • A.

   Đều có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau: lập phương tâm khối.

  • B.

   Dễ bị oxi hóa.

  • C.

   Năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tử kim loại kiềm thấp hơn so với các nguyên tố khác trong cùng chu kì.

  • D. Là những nguyên tố mà nguyên tử có 1 e ở phân lớp p.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON