ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây không đúng về kim loại kiềm ?

  • A.

   Đều có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau: lập phương tâm khối.

  • B.

   Dễ bị oxi hóa.

  • C.

   Năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tử kim loại kiềm thấp hơn so với các nguyên tố khác trong cùng chu kì.

  • D. Là những nguyên tố mà nguyên tử có 1 e ở phân lớp p.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON