YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây không đúng:

  • A.

   2KNO3 → 2KNO2 + O2

  • B.

   2NaCl + 2H2O (đpdd có mn)→ 2NaOH + Cl2 + H2

  • C.

   3Cu + 2KNO3 + 8HCl (to)→ 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O

  • D. 4KNO3 + 2H2O (đpdd)→ 4KOH + 4NO2 + O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117476

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON