YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch X chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu dược V lít khí (đktc) và dung dịch Y. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a và b là:

  • A.

   V = 22,4(a – b)   

  • B.

   V = 11,2(a – b)

  • C. V = 11,2(a + b)   
  • D.  V = 22,4( a + b)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  phản ứng tạo khí: Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

  NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

  Có khí thoát ra chứng tỏ (2) đã xảy ra, vậy CO32-đã phản ứng hết

  Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch Y thấy xuất hiện kết tủa, chứng tỏ trong Y có HCO3-.

  Vậy sau phản ứng (2) HCl đã hết.

  nCO2 = nHCl(2) = nHCl – nHCl(1) = a – b (mol)

  V = 22,4(a-b)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117472

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON