YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các chất không tác dụng với dung dịch NaOH:

  • A. Al2O3, Na2CO3, AlCl3
  • B. Al, NaHCO3, Al(OH)3  
  • C. NaAlO2, Na2CO3, NaCl
  • D. Al, FeCl2, FeCl3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1577

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF