YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

  • A. Fe
  • B. Na
  • C. Al
  • D. Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1571

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON