ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hết 7, lít khí CO2 (đktc) vào đung dịch hỗn hợp X gồm 0.4 mol KOH, 0,3 mol NaOH và 0,4 mol K2CO3 thu được dung dich Y. Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của % là:

  • A. 18,92   
  • B. 15,68.  
  • C. 20,16.  
  • D. 16,72.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  trong dung dịch X: nOH-=0,7 mol; nCO32-=0,4 mol

  Khi sục CO2 vào dung dịch X có các phản ứng:

  OH-  + CO →  HCO3-

  0,7        0,7

  CO32-  + CO2  + H2O → 2HCO3-

  0,2          0,2

  nCO32- = 0,7 + 0,2 = 0,9 mol

  V = 0,9.22,4 = 20,16 lít

  V = 0,9.22,4 = 20,16 lit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 117480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON