YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hết 7, lít khí CO2 (đktc) vào đung dịch hỗn hợp X gồm 0.4 mol KOH, 0,3 mol NaOH và 0,4 mol K2CO3 thu được dung dich Y. Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của % là:

  • A. 18,92   
  • B. 15,68.  
  • C. 20,16.  
  • D. 16,72.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  trong dung dịch X: nOH-=0,7 mol; nCO32-=0,4 mol

  Khi sục CO2 vào dung dịch X có các phản ứng:

  OH-  + CO →  HCO3-

  0,7        0,7

  CO32-  + CO2  + H2O → 2HCO3-

  0,2          0,2

  nCO32- = 0,7 + 0,2 = 0,9 mol

  V = 0,9.22,4 = 20,16 lít

  V = 0,9.22,4 = 20,16 lit

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON