AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nhân dân của cuộc kháng chiến của ta được biểu hiện ở điểm nào?

  • A. Quyết tâm kháng chiến của toàn thể dân tộc ta
  • B. Nội dung kháng chiến toàn dân của Đảng ta
  • C. Mục đích kháng chiến của Đảng ta
  • D. Đường lối kháng chiến của Đảng ta

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>