YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trích đoạn sau đây là quyết định của Hội nghị nào? Hội nghị nêu rõ: "Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác. Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa dành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang đánh đổ ách thống trị của Mĩ- Diệm . (SGK Lịch sử 12, ban cơ bản, tr. 164)

  • A. Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng (01/1959) 
  • B. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/1946)
  • C. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973)
  • D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>