YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam ( 1930- 1975) do Đảng đề ra và thực hiện thành công là:

  • A. cải cách ruộng đất và CNXH
  • B. tự do và CNXH
  • C. độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
  • D. giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON