AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiến thuật được sử dụng trong "Chiến tranh đặc biệt" là gì?

  • A. Trực thăng vận, thiết xa vận
  • B. Tất cả các lực lượng trên
  • C. Dồn dân, lập ấp chiến lược
  • D. Lực lượng quân chư hầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>