AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thực hiện bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, năm 1953 Đảng và Chính phủ có chủ chương gì?

  • A. Thực hiện khai hoang với khẩu hiệu "Tấc đất tấc vàng"
  • B. Thực hàng tiết kiệm
  • C. Triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất 
  • D. Tất cả các chủ trương trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>