YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước (25- 4- 1976) có ý nghĩa gì?

  • A. Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước
  • B. Cả ba ý trên
  • C. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước
  • D. Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63332

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON