YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội trong cả nước (25- 4- 1976) có ý nghĩa gì?

  • A. Là một bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt nhà nước
  • B. Cả ba ý trên
  • C. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước
  • D. Lần thứ hai cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA