YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào?

  • A. 20/12/1960
  • B. 20/9/1960
  • C. 20/11/1960
  • D. 20/10/1960

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 63338

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON